Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

OpenCampus ile sosyal, ekonomik ve çevresel olarak sürdürülebilir bir yer ve topluluk yaratmak için pek çok yeni ekonomi ve iş modelini (döngüsel ekonomi, sosyal ekonomi, dayanışma ekonomisi gibi) temel alan bir “Kooperatif Akademi” ve “Kooperatif Üretim Mekanı” geliştirmeyi amaçlıyoruz. 

Üretim ve çalışma perspektifimiz Open Innovation, Open Science, Open Data, Open Source yaklaşımlarından besleniyor.

OpenCampus’te kooperatif bileşenlerinin ve toplulukların araştırma ve geliştirme yapmalarına, yeni ürün ve servisler geliştirmelerine yardımcı olacak araştırma, geliştirme ve uygulama ortamları oluşturacağız.

Tarım, gıda gibi konvansiyonel üretim alanlarında ve yapay zeka, veribilimi, biyoteknoloji gibi alanlarda eş zamanlı olarak ürün ve servisler geliştireceğiz. Döngüsel bir modelle “içerideki” ihtiyaçları karşılayacak, ticarileştirerek “dışarıdan” ekonomik gelir yaratacağız. Özellikle konvansiyonel alanlarda gördüğümüz ihtiyaç ve problemlere çözüm olacak yenilikçi ürün ve servislere odaklanacağız.

OpenCampus’ün geliştirilmesi sürecinde, fon ve bağışlar gibi ulusal ve uluslararası finansal araçlara erişmek için de çalışıyoruz.

Bu aşamada değer ve amaçlarımızı benimseyen, yerel yönetimler, kooperatifler, akademiler, ürün ve servis geliştiren işletmeler, birey ve topluluklarla ortaklaşmaya hazırız.

OpenCampus, iç süreçlerinde finansal hesap verebilirlik, açıklık ve şeffaflık ilkelerine daima bağlı kalacaktır.